• zdjecie-projektu
 • zdjecie-projektu
 • zdjecie-projektu

ZABYTKOWY MŁYN

RYS HISTORYCZNY I STAN ISTNIEJĄCY
Na wstępie trzeba zauważyć, że przedmiotowy budynek – Młyn (aktualnie ruiny składające się z czterech ścian) był częścią unikatowego dzieła hydrotechnicznego, który powstał w okresie wczesnonowożytnym a dokładniej w połowie XVII wieku i pełnił cztery funkcje:

 1. obronną – spiętrzenie wód Motławy w czasie oblężenia i zatopienie przedpola fortyfikacji;
 2. przeciwpowodziową – ochrona terenów położnych poniżej poziomu morza przed zalaniem poprzez zamykanie wrót śluzy w czasie tzw. „cofki” – gdy wiatr północny spiętrza wody Motławy;
 3. drogi wodnej – śluzowanie statków;
 4. logistycznej – młyn wodny pracujący gdy wróg odcinał dopływ do kanału Raduni i stawały młyny miejskie.

Młyn stanowił jedną z czterech funkcji i pełnił rolę dominanty architektonicznej całego zespołu.
W czasach swojej świetności był okazałym budynkiem wyposażonym w trzy koła wodne i niezwykłą konstrukcję z osadzonymi w niej zespołami kamieni młyńskich, wewnątrz drewniana antresola i jej ramy zdobione piękną snycerką stanowiły o jego wyjątkowości.

Prace nad projektem koncepcyjnym poprzedzone były poszukiwaniem dostępnej ikonografii i późniejszą jej analizą pod kątem konserwatorsko-architektonicznym.

KSZTAŁT I FORMA BUDYNKU
Bazując na zdobytej wiedzy starano się wiernie odtworzyć kształt budynku. Proponuje się rekonstrukcję nieistniejących szczytów – północnego i południowego z zachowaniem charakterystycznego układu cegieł z zastosowaniem tradycyjnych materiałów.
Jak udał się ustalić szczyty zwieńczone były charakterystycznym detalem, który proponuje się odtworzyć, ów detal pojawia się także na wysokości gzymsu okapowego. Ściana szczytowa wychodzi poza obrys linii dachu i stanowi swego rodzaju tarczę.
Zakłada się zrekonstruowanie wszystkich oryginalnych otworów (z pominięciem tych wtórnych, powstających w późniejszych czasach) a także wszelkich elementów architektonicznych ścian obwodowych takich jak łęki nadokienne, historyczne nadproża, gzymsy podokapowe – także w oparciu o zachowane fragmenty oraz archiwalne ryciny.
Rozważa się także odtworzenie stalowych kotwi spinających belki stropowych antresoli.

 • Status KONCPECJA
 • Rok 2020
 • Metraż 632
 • Lokalizacja GDAŃSK
 • Rodzaj projektu PRZESTRZEN PUBLICZNA
 • Autor

  arch. Mikołaj Ćwidak
  arch. Jakub Drohomirecki

Wróć do galerii projektów
Made with Smile
in sunny California